Postup refinancovania hypotekárneho úveru

Prefinancovanie úveru sa na začiatku môže zdať ako veľmi komplikovaný proces, no pri dodržaní správneho postupu a dodržaní termínov by nemal byť až taký komplikovaný. Treba si tiež spočítať, koľko bude úspora vďaka prefinancovaniu aby sa vám celá zmena oplatila. Ale poďme postupne.

1. Zistite si infomácie o pôvodnom úvere

Zistite si aktuálne informácie o pôvodnom hypotekárnom úvere. V prvom rade nás zaujíma kedy môžeme úver refinancovať. Najvodnejším obdobím je obdobie zmeny úroku, resp. ukončenie fixácie.

Banka by Vám mala dať informáciu, kedy sa bude prehodnocovať percento úroku pri aktuálnom úvere. Druhou informáciou, ktorú potrebujete zistiť je výška úrokovej sadzby na ďalšie obdobie. Medzi úrokovými sadzbami môžu byť dosť veľké rozdiely. I keď to nie je jediný parameter na porovnanie výhodnosti, potrebujeme ho poznať, aby sme mohli porovnať a vypočítať či sa nám oplatí úver prefinancovať, alebo ostať v pôvodnej banke.

Medzi ďalšie parametre pre porovnanie potrebujeme poznať aktuálnu výšku splátky, ktorá nám odchádza pravidelne z účtu a zostatok úveru, teda sumu, ktorú ešte dlžíme banke.

Z hľadiska porovnania výhodnosti refinancovania potrebujeme od pôvodnej banky alebo finančnej inštitúcie poznať náklady spojené s predčasným splatením úveru.

2. Zistíte si aktuálne úverové ponuky od iných bánk

Potrebujete poznať, čo všetko od Vás bude nová banka vyžadovať. Pri refinancovaní nová banka vidí históriu Vášho splácania v úverovom registri, takže pokiaľ ste počas čerpania hypotekárneho úveru načas platili splátky, mali by ste byť pre banku dôveryhodnejší klient, ako nový klient, ktorý doteraz nesplácal žiaden úver. Maximálne môže od Vás banka vyžadovať doklady, ktoré boli potrebné pri poskytnutí pôvodného úveru, teda znalecký posudok, výpis z katastra nehnuteľnosti, prípadne potvrdenie o príjme. Aké doklady bude vyžadovať závisia od konkrétnej banky. Na základe novej úrokovej sadzby, ktorú Vám nová banka vie poskytnúť a nákladov, ktoré Vám tým vzniknú (Zápis nového záložného práva do katastra, prípadne znalecký posudok, poplatok za poskytnutie nového úveru...) si viete vypočítať či sa Vám oplatí úver refinancovať.

3. Požiadajte o vyčíslenie zostatku úveru a o predčasné splatenie

Ak máte zistené podmienky v novej banke a vyšlo Vám, že sa Vám oplatí hypotéku refinancovať, požiadate v pôvodnej banke o predčasné splatenie úveru a o vyčíslenie zostatku úveru k dátumu fixácie. Toto Vám nemusia vydať na počkanie, takže si to nenechávajte na poslednú chvíľu.

Neviem, nakoľko sú v banke flexibilný ohľadom vyjednávania, ale môžete sa opýtať či vedúci pobočky nechce prehodnotiť Vašu úrokovú sadzbu a priblížiť ju k novej ponuke od konkurenčnej banky. Ak si Vás chcú udržať a stojí ich to iba jedno schválenie a ostávate u nich, je to na ich rozhodnutí. Vy nemáte čo stratiť, takže stačí trošku odvahy a prieskumu trhu a môžete iba ušetriť. Vedúci pobočky si vie spočítať, koľko banka na úrokoch od klienta počas nasledujúceho obdobia do ďalšej fixácie zarobí, alebo nedostane nič ak odídete. Ak si namodelujete Váš úver podľa aktuálneho zostatku úveru, počtu rokov splácania a výšky úrokovej sadzby, pomocou hypotekárnej kalkulačky si viete zistiť priebeh úveru po mesiacoch a tým aj sumu, ktorú banka na úrokoch zarobí.

4. Refinancujte úver prostriedkami z novej banky

V novej banke Vám poskytnú peniaze na základe nového úverového vzťahu, ktorými predčasne splatíte celý pôvodný úver v pôvodnej banke. Od tohto momentu budete platiť novú mesačnú splátku už novej banke, ktorá Vám poskytla prostriedky na refinancovanie.