Koľko ušetrím vďaka refinancovaniu úveru

Výhodnosť refinancovania úveru pri rovnakej dĺžke splácania

Pokiaľ nemeníme dobu splácania, teda počet rokov do splatenia úveru stačí nám porovnať rozdiel sumy splátok pôvodného a nového úveru za obdobie do najbližšej zmeny úrokovej sadzby a odpočítať od neho všetky poplatky, teda poplatky za predčasné splatenie, ako aj poplatky na poskytnutie nového úveru.

Ak sme si zvolili fixáciu na jeden rok, resp. na obdobie bez fixácie, banka môže úrok prehodnotiť zase o rok. Teda výpočet výhodnosti refinancovania za prvý rok bude vyzerať nasledovne:

Refinancovaním úšetrím v prvom roku = 12 * splátka pôvodného úveru - 12 * splátka nového úveru - poplatok za predčasné splatenie - všetky poplatky potrebné na získanie nového úveru.

Pokiaľ ste napočítali kladné číslo refinancovanie sa oplatí. Úspora je počas celej doby splácania ďaleko väčšia, ale istotu máte iba do ďalšieho obdobia zmeny úrokovej sadzby, kedy by banka mohla napr. zvýšiť úrok nad Vašu pôvodnú úrokovú sadzbu a nový úver by sa stal opäť nevýhodnejším a teda ďalšia zmena by stála ďalšie peniaze a čas.

Výhodnosť refinancovania hypotéky pri skrátení dĺžky splácania

Pokiaľ meníme dĺžku splácania nie je možné porovnávať iba výšku splátky pôvodného úveru a nového úveru. Výhodnosť vypočítame na základe rozdielu sumy zaplatených úrokov počas obdobia do najbližšej fixácie a rozdielu poplatkov.

Pomocou hypotekárnej kalkulačky si zobrazíme výpočet úveru, kde jasne vidíme, koľko časti z anuitnej splátky ide na splatenie istiny a akú časť predstavujú úroky. Pri anuitnom splácaní podiel časti úrokov a istiny postupne klesá, teda na začiatku obdobia splácania je v splátke vyššia časť úrokov, (Banka si necháva zaplatiť čo najviac na začiatku) pričom výška mesačnej splátky je počas celého obdobia rovnaká.

V podrobnom výpočte hypotéky vidíme riadky, ktoré predstavujú mesiace splácania a stĺpce s hodnotami o výške zaplatených úrokoch, výške splátky, zostatku úveru a časti istiny. Ak sčítame výšku zaplatených úrokov počas obdobia fixácie získame údaj, ktorý môžeme porovnať s novým úverom. Nemusíte manuálne spočítavať, stačí ak pri výpočte z kalkulačky kliknete na riadok príslušného mesiaca a tento údaj si prečítate.

Napríklad pri hypotéke 50000 Eur na 15 rokov pri úrokovej sadzbe 4.2% kliknutím na 12 riadok - mesiac výpočtu získate informáciu: "Po 12. mesiacoch splácania hypotéky ste doteraz banke zaplatili 4498.56 Eur, z toho 2053.34 Eur ste zaplatili na úrokoch zatiaľ čo istina úveru sa Vám znížila o 2445.22 Eur."

Teda koľko ušetríte pri refinancovaní a skrátení dĺžky splácania vypočítate ako:

Refinancovaním úšetrím do ďalšej zmeny = Suma zaplatených úrokov v pôvodnej banke počas obdobia do nasledujúcej zmeny úrokovej sadzby - suma zaplatených úrokov novej banke počas rovnakého obdobia - všetky poplatky spojené s predčasným splatením pôvodného úveru - všetky poplatky spojené so získaním nového úveru.