Oplatí sa mi prefinancovanie úveru?

Ak uvažujete o refinancovaní hypotéky alebo iného úveru, je dôležité si uvedomiť, či vôbec zmenou banky a poplatkami spojenými s touto zmenou ušetrím. Teda, či sa mi oplatí tento úkon.

Podmienky v refinancujúcej banky by mali byť oproti pôvodnému úveru natoľko výhodnejšie, aby po odčítaní poplatkov súvisiacich zo zmenou banky vyšla úspora do ďalšieho obdobia fixácie úrokovej sadzby. A teraz ešte raz pomaly a zrozumiteľnejšie :)

 

1. Zistite si informácie o pôvodnom úvere

V pôvodnej banke máte úver, ktorý má určitý zostatok, výšku splátky a úrokovú sadzbu, od ktorej je v spojení s počtom rokov do splatenia úveru závislá výška splátky. Zistite si zostatok hypotéky, úrokovú sadzbu a počet rokov do splatenia pôvodného úveru.

2. Zistite si poplatky spojené s predčasným splatením hypotéky

Predčasné splatenie starého úveru v období výročia fixácie úrokovej sadzby by malo byť úplne bez poplatku. Ak budete predčasne splácať úver v inom okamihu, banka od Vás bude požadovať ďalší poplatok, väčšinou ako určite percento - sankčný úrok za predčasné splatenie mimo výročia fixácie úrokovej sadzby. Preto si treba tieto konkrétne podmienky zistiť v pôvodnej banke.

3. Zistite si poplatky súvisiace s poskytnutím nového úveru

Poskytnutie nového úveru tiež niečo stojí. Zistite si všetky poplatky a náklady, ktoré budú spojené so získaním nového úveru.

  • vyžaduje banka pri prefinancovaní nový znalecký posudok?
  • zápis záložného práva do katastra nehnuteľností - aktuálny poplatok 66 Eur
  • budem potrebovať potvrdenie o príjme?
  • budem platiť poplatok za poskytnutie nového úveru? Koľko?

4. Aké budú podmienky nového úveru

Ak berieme do úvahy refinancovanie iba za účelom získania lepších podmienok, teda doba splatnosti ostáva rovnaká (prípadne si ju môžeme skrátiť - viac v dôvody na refinancovanie úveru) od novej banky získame informácie ohľadom úrokovej sadzby a výšky splátky.

5. Porovnanie výhodnosti prefinancovania

Porovnávanie výhodnosti prefinancovania úveru robíme vždy najskôr po najbližšie obdobie fixácie, to je obdobie, dokedy máme zaručené, že nová refinancujúca banka nám nezmení dohodnuté podmienky. Teda ušetriť by sme mali už počas tohto prvého obdobia, nakoľko nikde nemáme zaručené, že banka nám po prvom roku nezvýši úrokovú sadzbu napr. aj nad našu doterajší úrok. Porovnávame úsporu ktorá vznikne vďaka výhodnejším podmienkam v novej banke s poplatkami, ktoré nás táto zmena bude stáť. Pozrite si ako vypočítate úsporu, teda koľko ušetríte vďaka refinancovaniu úveru.