Poplatky spojené s prefinancovaním úveru

Ak ste sa rozhodujete či sa pustíte do prefinancovania vášho pôvodného úveru a máte pocit, že dnes Vám iná banka dokáže dať lepšiu ponuku ako máte doteraz zistite si najskôr všetky poplatky, ktoré budete musieť zaplatiť pri refinancovaní, teda pri zmene banky.

Poplatky možno rozdeliť na dve skupiny, poplatok za predčasné splatenie v starej banke a poplatok za poskytnutie nového úveru a všetky s tým spojené náklady.

Poplatky, s ktorými treba počítať pri prefinancovaní úveru:

1. Poplatok za predčasné splatenie pôvodného úveru.

Tu závisí od obdobia, kedy chcete úver predčasne splatiť. V období prehodnocovania úrokovej sadzby je to bez poplatku. Pokiaľ ale úver chcete splatiť v inom období, banka si spravidla účtuje sankčný úrok zo zostatkovej sumy. Podľa zmien zákona ohľadom refinancovania hypotekárnych úverov z 21.3.2016 je maximálny poplatok za predčasné splatenie vo výške 1 % zo zostávajúcej istiny úveru. 

2. Poplatok za nový znalecký posudok.

V prípade presunu úveru do inej banky, nemusí banka znalecký posudok vyžadovať. Ak ide o dlhší čas od poskytnutia pôvodného úveru a väčším pohybom cien nehnuteľností smerom nadol za toto obdobie, môže banka vyžadovať znalcom odhadovanú cenu, najmä ak bolo pôvodné čerpanie úveru na hranici 100% financovania. Informujte sa priamo v banke či pri prefinancovaní bude požadovať aj nový znalecký posudok. Je dosť možné, že to bude súvisieť s výškou sumy, ktorú budete žiadať, pričom pri menších sumách vzhľadom na ceny nehnuteľností posudok nemusí byť potrebný a skôr pri posudzovaní pozerať na vašu doterajšiu platobnú disciplínu v úverovom registri.

3. Poplatok za poskytnutie nového úveru.

V súčasnom konkurenčnom boji medzi bankami poskytujúcimi hypotekárne úvery je predpoklad, že tento nezmyselný poplatok nebudú vyžadovať. Idete si od nich zobrať úver a zarobia na Vás dosť na úrokoch, v každom prípade sa informujte u konkrétnej banky v konkrétnom období.

4. Poplatok za zápis záložného práva do katastra nehnuteľností.

Pokiaľ meníte banku, potrebuje mať záruku, ktorej sa nevyhnete a teda zápis záložného práva do katastra nehnuteľností vás neminie. S tým je spojený aktuálny poplatok 66 Eur. Pokiaľ by sa Vám podarilo refinancovať úver v rovnakej banke či už získaním výhodnejšieho percenta alebo refinancovaní iným úverovým produktom, nový zápis do katastra nebude potrebný. Štandardne pri zmene banky poplatok za zápis do katastra platíte.

Všetky vyššie spomenuté poplatky spolu s novými podmienkami hypotéky v refinancujúcej banke rozhodujú o tom, či sa Vám oplatí úver prenášať do inej banky alebo nie.